1.465.000 belastingplichtigen krijgen voorstel van vereenvoudigde aangifte

Binnenkort zullen alle belastingplichtigen hun bruine omslag in de bus vinden met het aangifteformulier in de personenbelasting voor het aangiftejaar 2012, inkomstenjaar 2011.

Dit jaar zullen 1.465.000 belastingplichtigen, die pensioenen, werkloosheidsuitkeringen of ziekte- of invaliditeitsvergoedingen genoten of weinig inkomsten hebben geen aangifteformulier meer ontvangen, maar een voorstel van vereenvoudigde aangifte.

Het voorstel van vereenvoudigde aangifte bevat alle inlichtingen die de administratie kent omtrent die burger. De inlichtingen zijn bovendien al verwerkt in een berekening van de belasting zodat de burger onmiddellijk weet welk bedrag hij zal moeten betalen of wat hij zal terugkrijgen.

Indien de belastingplichtige akkoord gaat met het taxatievoorstel hoeft hij verder niets te doen. Indien hij verbeteringen of aanvullingen wenst aan te brengen, moet hij schriftelijk of via Tax-on-web de ontbrekende of correcte gegevens aan de administratie mededelen.