Intervat

Met de Intervattoepassing kunt u volgende documenten manueel of m.b.v. een xml-bestand indienen :

  • periodieke btw-aangiften
  • klantenlistings
  • intracommunautaire opgaven
  • aanvragen tot terugbetaling Vatrefund
  • opgaven van intracommunautaire levering van nieuwe vervoermiddelen
  • bijzondere btw-aangiften 629

Actueel