BIZTAX

Via de BIZTAX-toepassing kunt u aangiften in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners/vennootschappen :

 • ofwel één aangifte per keer via manuele ingave indienen,
 • ofwel maximum 25 aangiften per keer via een bestand aangemaakt door externe software indienen.

Actueel

 • Testversie aanslagjaar 2014 beschikbaar
  Opgelet:de aangiften VenB, BNI/ven en RPB aanslagjaar 2014 in de BIZTAX-testversie zijn slechts ontwerpversies die nog kunnen wijzigen. Aanslagjaar 2013 is niet langer beschikbaar in de testversie. (18/04/2014)
 • De ontwerpversie van de XBRL-taxonomie aanslagjaar 2014 is beschikbaar op de pagina "Technische publicaties". (18/04/2014)
 • E-services niet beschikbaar op zaterdag 8 maart 2014 - (06/04/2014)
 • Verplichte elektronische indiening van de aangiften in de vennootschapsbelasting vanaf 2014 (vanaf 2015 voor de aangiften in de belasting niet-inwoners/vennootschappen en in de rechtspersonenbelasting)
  • Aangifte in de vennootschapsbelasting Als uw onderneming onderworpen is aan de vennootschapsbelasting moet u vanaf aanslagjaar 2014 uw aangifte langs elektronische weg indienen via de toepassing BIZTAX . U ontvangt dus geen papieren aangifte meer.
  • Aangifte in de belasting niet-inwoners/vennootschappen en in de rechtspersonenbelasting Voor de aangiften in de belasting niet-inwoners/vennootschappen en in de rechtspersonenbelasting gaat deze verplichting in vanaf aanslagjaar 2015.
  • Eventuele vrijstelling Alleen als u of uw mandataris niet over de nodige informaticamiddelen beschikt om aan deze verplichting te voldoen kan u worden vrijgesteld van de verplichting tot elektronische indiening. In dat geval moet u ieder jaar opnieuw een ondertekende schriftelijke verklaring indienen bij uw belastingkantoor, dat u vervolgens een papieren aangifte zal opsturen. De indieningstermijn van de aangifte wordt daardoor niet verlengd.
  • Wettelijke en reglementaire verwijzingen
   • Koninklijk besluit van 7 februari 2014 tot uitvoering van artikel 307bis, 3, derde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de modaliteiten voor de elektronische indiening van de aangiften in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting, de belasting niet-inwoners vennootschappen en de belasting niet-inwoners/rechtspersonen (Belgisch Staatsblad van 14 februari 2014, bl. 12744)
   • Koninklijk besluit van 7 februari 2014 betreffende de vervroegde inwerkingtreding van de verplichte elektronische indiening van de aangiften in de vennootschapsbelasting (Belgisch Staatsblad van 14 februari 2014, bl. 12746)
 • Elektronische mandaten via FEDIAM – al aan te maken maar nog niet actief in Biztax (10/02/2014)
  De login op BIZTAX zal op termijn, net zoals nu al voor Intervat, gebeuren via het nieuwe elektronische FEDIAM-mandaat.
  U kan vanaf nu al een elektronische volmacht ‘VenB - BNI/ven – RPB’ geven aan een volmachthouder (boekhoudkantoor, fiscaal kantoor, …) om de aangiften in de vennootschapsbelasting, in de belasting niet-inwoners/vennootschappen of in de rechtspersonenbelasting elektronisch in te vullen en in te dienen. Als u ook voor de indiening van de btw-aangiften via Intervat een mandaat geeft, kan u beide mandaten ineens activeren. Met die volmacht zal u op termijn ook via MyMinfin de ingediende aangiften en het aanslagbiljet en eventuele andere documenten die deel uitmaken van het fiscale dossier kunnen raadplegen.
  Op dit moment kan u deze elektronisch volmacht echter nog niet gebruiken binnen BIZTAX en MyMinfin. Dat zal ten vroegste mogelijk worden vanaf aanslagjaar 2015.
  In afwachting van de integratie van deze mandaten in BIZTAX, moet een mandataris, op vraag van het controlekantoor, nog steeds een (papieren) document kunnen voorleggen, waaruit blijkt dat hij gemachtigd is om namens de vennootschap of de rechtspersoon een aangifte in de vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting of belasting niet-inwoners/vennootschappen in te dienen.
 • Aanslagjaar 2013 is beschikbaar. (16/05/2013)
 • Aangiftetermijnen VENB, BNI/VEN EN RPB
 • Testversie aanslagjaar 2013 beschikbaar (16/05/2013)
 • Aanslagjaar 2011 zal afgesloten worden op dinsdag 14 mei 2013. U kan geen aangiften meer aanmaken, valideren en ondertekenen voor dit aanslagjaar. De ingediende aangiften blijven raadpleegbaar. - 26/04/2013
 • BIZTAX ook voor aangiften rechtspersonenbelasting en belasting niet-inwoners/vennootschappen
 • Handleiding BIZTAX
  De handleiding "BIZTAX" is beschikbaar op de pagina "Documentatie".  Deze bevat alle informatie over de toepassing.
 • Toelichtingen bij de aangiften en bijlagen
  De toelichtingen bij de aangifte en bijlagen worden ter beschikking gesteld op de pagina "Fiscale documentatie".
 • Archief