Toegang

Inloggen met een digitaal certificaat klasse 3
Inloggen met de elektronische identiteitskaart

U kan uw aangiften elektronisch indienen via de link "Naar de toepassing".