Brussel, 19 december 2011

logo

Woordvoerder FOD Financiën

Elektronische aangifte in de roerende voorheffing

Vanaf 1 januari 2012 kunnen de belastingschuldigen die onderworpen zijn aan de roerende voorheffing, meestal de schuldenaars van de inkomsten, de aangifte elektronisch indienen via de onlinetoepassing www.rv-on-web.be.

De FOD Financiën kiest met deze nieuwe e-service resoluut voor de vereenvoudiging.

Naast de automatische berekening van het verschuldigde bedrag en de aflevering van een ontvangstbewijs bij indiening van de aangifte, worden de ingediende gegevens beschermd via de beveiligde toegang en kan men achteraf de indiening van de aangiften consulteren.

Bij elektronische indiening van de aangifte wordt een gestructureerde mededeling verstrekt aan de indiener om de betaling uit te voeren op volgend centraal rekeningnummer voor gans het land: BE79 6792 0022 1033, PCHQ BE BB van de ontvanger Roerende voorheffing, Koning Albert II-laan 33 bus 42 1030 Brussel.

Opgelet: deze nieuwe regeling gaat van start op 1 januari 2012, dus vóór die datum moeten aangiften op papier ingediend worden bij het tot dan bevoegde ontvangkantoor en moet de betaling ook op het gebruikelijke rekeningnummer van dat kantoor uitgevoerd worden.

Indien de belastingschuldige er toch voor kiest om vanaf 1 januari 2012 zijn aangifte inzake roerende voorheffing verder op papier in te dienen, dan staan vanaf die datum volgende 4 nieuwe diensten in voor de ontvangst en behandeling ervan:

Belastingschuldige met fiscale woonplaats in het Papieren aangifte naar
Vlaams Gewest Centraal Taxatiekantoor Gent Vennootschappen
Gaston Crommenlaan 6, bus 301
9050 Ledeberg
Tel. 0257/922 90
ctk.db.ven.gent@minfin.fed.be
Brussels Hoofdstedelijk Gewest Centraal Taxatiekantoor Brussel II Vennootschappen
Kruidtuinlaan 50, verdieping 19/R, bus 3418
1000 Brussel
Tel. 0257/711 10
ctk.db.ven.brussel2@minfin.fed.be
Waals Gewest (met uitzondering van het Duitse taalgebied) Centraal Taxatiekantoor Luik Vennootschappen
Rue Paradis 1
4000 Liège
Tel. 0257/868 30
bct.cd.soc.liege@minfin.fed.be
Duitse taalgebied Controle Eupen Vennootschappen
Rue de Verviers 8
4700 Eupen
Tel. 0257/512 70
contr.cd.soc.eupen@minfin.fed.be

De betaling van de verschuldigde roerende voorheffing ingevolge een papieren aangifte moet vanaf 1 januari 2012 ook gebeuren op het centraal rekeningnummer BE79 6792 0022 1033, PCHQ BE BB van de ontvanger Roerende voorheffing, Koning Albert II-laan 33 bus 42, 1030 Brussel.