Het Geregistreerd KassaSysteem (GKS), een middel in de strijd tegen btw-fraude - Laatste update 22/05/2014

Uw rol in de toepassing van de GKS-regelgeving

Nieuws


  • De overgangsmaatregel voor de vrijwillige GKS-gebruikers werd verlengd tot 30.06.2014! Dat betekent dat u tijd hebt tot 30.6.2014 om het GKS in uw zaak te activeren, terwijl u de doelgroepkorting al geniet vanaf 1 januari 2014 indien u zich in 2013 hebt geregistreerd.
  • De lopende certificatieprocedures leidden al tot een aantal tips m.b.t. best practices voor de producenten. Hou dit overzicht dus in de gaten!
  • De beslissing nr. E.T. 123.798 ter verduidelijking van het toepassingsgebied en het gebruik van een GKS is gepubliceerd. Deze vervangt de vroegere beslissing nr. E.T. 118.066 van 09/03/2010 en het erratum-addendum inzake deze beslissing van 11/06/2010. Deze beslissing vervolledigt de GKS-reglementering.

Archief

Horeca ondernemers

Als horeca-uitbater die een GKS gebruikt:

  • draagt u bij tot de professionalisering van uw sector
  • zegt u nee tegen de btw-fraude binnen uw sector
  • verzekert u uw klant dat zijn/haar betaalde btw in de staatskas komt waar ze dient om ziekenzorg, onderwijs... te bekostigen

Kassaproducenten, -invoerders en -verdelers

Het GKS dat u produceert, invoert en/of verdeelt:

  • garandeert de koper dat een partijloze overheid het systeem waarmee hij werkt, als betrouwbaar heeft gemarkeerd
  • helpt eerlijke horeca-uitbaters om oneerlijke concurrentie in hun sector te bestrijden

Horeca klanten

Als klant die tafelt in een zaak die een GKS gebruikt:

  • steunt u die uitbaters die nee zeggen tegen btw-fraude en oneerlijke concurrentie in hun sector
  • bent u zeker dat de door u betaalde btw in de staatskas komt waar ze dient om ziekenzorg,onderwijs... te bekostigen