Het Geregistreerd KassaSysteem (GKS), een middel in de strijd tegen btw-fraude - Laatste update 24/12/2014

Uw rol in de toepassing van de GKS-regelgeving

NieuwsArchief

Horeca ondernemers

Als horeca-uitbater die een GKS gebruikt:

  • draagt u bij tot de professionalisering van uw sector
  • zegt u nee tegen de btw-fraude binnen uw sector
  • verzekert u uw klant dat zijn/haar betaalde btw in de staatskas komt waar ze dient om ziekenzorg, onderwijs... te bekostigen

Kassaproducenten, -invoerders en -verdelers

Het GKS dat u produceert, invoert en/of verdeelt:

  • garandeert de koper dat een partijloze overheid het systeem waarmee hij werkt, als betrouwbaar heeft gemarkeerd
  • helpt eerlijke horeca-uitbaters om oneerlijke concurrentie in hun sector te bestrijden

Horeca klanten

Als klant die tafelt in een zaak die een GKS gebruikt:

  • steunt u die uitbaters die nee zeggen tegen btw-fraude en oneerlijke concurrentie in hun sector
  • bent u zeker dat de door u betaalde btw in de staatskas komt waar ze dient om ziekenzorg,onderwijs... te bekostigen